کشاورزی و زراعت

پاورپوینت کنترل آفات مهم خیار گلخانه ای

شماره : 51047 دسته بندی محصول : کشاورزی و زراعت نام فایل : پاورپوینت کنترل آفات مهم خیار گلخانه ای پاورپوینت کنترل آفات مهم خیار گلخانه ای توضیحات: پاورپوینت کنترل…

پاورپوینت کاربردها و اجزاء سیستم آبیاری بارانی

شماره : 50844 دسته بندی محصول : کشاورزی و زراعت نام فایل : پاورپوینت کاربردها و اجزاء سیستم آبیاری بارانی پاورپوینت کاربردها و اجزاء سیستم آبیاری بارانی توضیحات: پاورپوینت کاربردها…

پاوپوینت بیماریهای درخت انگور(مو)

شماره : 50856 دسته بندی محصول : کشاورزی و زراعت نام فایل : پاوپوینت بیماریهای درخت انگور(مو) پاوپوینت بیماریهای درخت انگور(مو) 35 اسلاید رنگی انواع بیماریها و افات مربوط به…

پاورپوینت نقش جیبرلین در رشد گیاهان

شماره : 50793 دسته بندی محصول : کشاورزی و زراعت نام فایل : پاورپوینت نقش جیبرلین در رشد گیاهان پاورپوینت نقش جیبرلین در رشد گیاهان توضیحات: پاورپوینت نقش جیبرلین در…

پاورپوینت موفولوژی گیاهی

شماره : 50710 دسته بندی محصول : کشاورزی و زراعت نام فایل : پاورپوینت موفولوژی گیاهی پاورپوینت موفولوژی گیاهی توضیحات: پاورپوینت موفولوژی گیاهی، در 28 اسلاید. دانشمندانی که بر روی…

پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان در شرایط گلخانه ای

شماره : 50709 دسته بندی محصول : کشاورزی و زراعت نام فایل : پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان در شرایط گلخانه ای پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان در شرایط گلخانه ای توضیحات: پاورپوینت فیزیولوژی…

پاورپوینت گیاه دارویی زعفران

شماره : 50711 دسته بندی محصول : کشاورزی و زراعت نام فایل : پاورپوینت گیاه دارویی زعفران پاورپوینت گیاه دارویی زعفران توضیحات: پاورپوینت گیاه دارویی زعفران، در 16 اسلاید. زعفران،…

پاورپوینت (اسلاید) بیماریهای فیزیولوژیک انگور

شماره : 50520 دسته بندی محصول : کشاورزی و زراعت نام فایل : پاورپوینت (اسلاید) بیماریهای فیزیولوژیک انگور پاورپوینت (اسلاید) بیماریهای فیزیولوژیک انگور توضیحات: پاورپوینت (اسلاید) بیماریهای فیزیولوژیک انگور در…