پروژه های آموزشی

برنامه ی هفتگی پایه پنجم دبستان

شماره : 63347 دسته بندی محصول : پروژه های آموزشی نام فایل : برنامه ی هفتگی پایه پنجم دبستان برنامه ی هفتگی پایه پنجم دبستان دانلود فایل برنامه ی هفتگی…

آزمون عملکردی نگاره ها

شماره : 63346 دسته بندی محصول : پروژه های آموزشی نام فایل : آزمون عملکردی نگاره ها آزمون عملکردی نگاره ها دانلود فایل ورد آزمون عملکردی نگاره ها فارسی اول…

آزمون عملکردی ریاضی اول دبستان

شماره : 63345 دسته بندی محصول : پروژه های آموزشی نام فایل : آزمون عملکردی ریاضی اول دبستان آزمون عملکردی ریاضی اول دبستان دانلود فایل ور دآزمون عملکردی ریاضی اول…

مقاله اموزش سایت کسب و کار

شماره : 63360 دسته بندی محصول : پروژه های آموزشی نام فایل : مقاله اموزش سایت کسب و کار مقاله اموزش سایت کسب و کار این مقاله شما را با…

فرم ج کارورزی تفکر هفتم مهار عصبانیت

شماره : 63303 دسته بندی محصول : پروژه های آموزشی نام فایل : فرم ج کارورزی تفکر هفتم مهار عصبانیت فرم ج کارورزی تفکر هفتم مهار عصبانیت دانلود فرم ج…

فرم ج کارورزی تفکر هفتم

شماره : 63302 دسته بندی محصول : پروژه های آموزشی نام فایل : فرم ج کارورزی تفکر هفتم فرم ج کارورزی تفکر هفتم دانلود فرم ج کارورزی تفکر هفتم من…

پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری

شماره : 63309 دسته بندی محصول : پروژه های آموزشی نام فایل : پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری فهرست…