مکانیک

پاورپوینت ایمنی فنی تخصصی هیدرولیک

شماره : 50804 دسته بندی محصول : مکانیک نام فایل : پاورپوینت ایمنی فنی تخصصی هیدرولیک پاورپوینت ایمنی فنی تخصصی هیدرولیک توضیحات: پاورپوینت ایمنی فنی تخصصی هیدرولیک، در 36 اسلاید….

مجموعه گزارشکار آزمایشگاه ترمودینامیک

شماره : 50664 دسته بندی محصول : مکانیک نام فایل : مجموعه گزارشکار آزمایشگاه ترمودینامیک مجموعه گزارشکار آزمایشگاه ترمودینامیک توضیحات: مجموعه گزارشکار آزمایشگاه ترمودینامیک (دانشکده مکانیک دانشگاه تهران)، در قالب…

مجموعه گزارشکار آزمایشگاه مکانیک سیالات

شماره : 50662 دسته بندی محصول : مکانیک نام فایل : مجموعه گزارشکار آزمایشگاه مکانیک سیالات مجموعه گزارشکار آزمایشگاه مکانیک سیالات توضیحات: مجموعه گزارشکار آزمایشگاه مکانیک سیالات (دانشکده مکانیک دانشگاه…

تحقیق بررسی سیستم جرثقیل سقفی

شماره : 50658 دسته بندی محصول : مکانیک نام فایل : تحقیق بررسی سیستم جرثقیل سقفی تحقیق بررسی سیستم جرثقیل سقفی توضیحات: تحقیق بررسی سیستم جرثقیل سقفی، در قالب فایل…