مواد و متالورژی

تحقیق لعاب، مواد اولیه و انواع آن

شماره : 50126 دسته بندی محصول : مواد و متالورژی نام فایل : تحقیق لعاب، مواد اولیه و انواع آن تحقیق لعاب، مواد اولیه و انواع آن توضیحات: تحقیق لعاب،…

ایمنی برج های تقطیر

شماره : 48963 دسته بندی محصول : مواد و متالورژی نام فایل : ایمنی برج های تقطیر ایمنی برج های تقطیر فایل مورد نظر شامل مطالب و تصاویر از منابع…

فولاد وچدن

دانلود فولاد وچدن

شماره : 47498 دسته بندی محصول : مواد و متالورژی نام فایل : فولاد وچدن فولاد وچدن مقدمه ای برفلزات وآلیاژهای آهنیفولاد:انواع طبقه بندی فولادهافولاد کربنیفولاد آلیاژیو…چدندسته‌بندی چدن هاچدن های…

کتاب متالورژی جوشکاری (WELDING METALLURGY)

دانلود کتاب متالورژی جوشکاری (WELDING METALLURGY)

شماره : 45416 دسته بندی محصول : مواد و متالورژی نام فایل : کتاب متالورژی جوشکاری (WELDING METALLURGY) کتاب متالورژی جوشکاری (WELDING METALLURGY) توضیحات: کتاب متالورژی جوشکاری (WELDING METALLURGY)، در…