مهندسی شیمی

روش تولید کلر و کاربردهای ان

شماره : 49027 دسته بندی محصول : مهندسی شیمی نام فایل : روش تولید کلر و کاربردهای ان روش تولید کلر و کاربردهای ان فایل پاورپینت شامل عکس ،فیلم،گیف بصورت…

روش های تولید متانول و کاربرد ان

شماره : 49025 دسته بندی محصول : مهندسی شیمی نام فایل : روش های تولید متانول و کاربرد ان روش های تولید متانول و کاربرد ان الکل را نخستین بار…

ایستگاه تقلیل فشار

شماره : 49033 دسته بندی محصول : مهندسی شیمی نام فایل : ایستگاه تقلیل فشار ایستگاه تقلیل فشار پاورپینت کامل همراه عکس ،گیفهمانطور که قبلا اشاره تقریبا در هر 1000…

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی

شماره : 48966 دسته بندی محصول : مهندسی شیمی نام فایل : طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی فایل مورد نظر شامل مطالب و تصاویر از منابع معتبر…

حذف الایندهای اب بکمک کربن فعال

شماره : 48978 دسته بندی محصول : مهندسی شیمی نام فایل : حذف الایندهای اب بکمک کربن فعال حذف الایندهای اب بکمک کربن فعال فایل مورد نظر شامل مطالب و…

نانو تیتانیوم دی اکسید و کاربردهای آن

شماره : 48976 دسته بندی محصول : مهندسی شیمی نام فایل : نانو تیتانیوم دی اکسید و کاربردهای آن نانو تیتانیوم دی اکسید و کاربردهای آن فایل مورد نظر شامل…