محیط زیست

گزارش کار آزمایش میکروبی پسماند

شماره : 50723 دسته بندی محصول : محیط زیست نام فایل : گزارش کار آزمایش میکروبی پسماند گزارش کار آزمایش میکروبی پسماند توضیحات: گزارش کار آزمایش میکروبی پسماند، در قالب…

پاورپوینت کلیات تصفیه آب

شماره : 50720 دسته بندی محصول : محیط زیست نام فایل : پاورپوینت کلیات تصفیه آب پاورپوینت کلیات تصفیه آب توضیحات: پاورپوینت کلیات تصفیه آب، در 39 اسلاید. فهرست مطالب:…

پاورپوینت بازیافت لامپ های فلورسنت

شماره : 50716 دسته بندی محصول : محیط زیست نام فایل : پاورپوینت بازیافت لامپ های فلورسنت پاورپوینت بازیافت لامپ های فلورسنت توضیحات: پاورپوینت بازیافت لامپ های فلورسنت، در 39…

پاورپوینت دفع لجن به روش سوزاندن

شماره : 50715 دسته بندی محصول : محیط زیست نام فایل : پاورپوینت دفع لجن به روش سوزاندن پاورپوینت دفع لجن به روش سوزاندن توضیحات: پاورپوینت دفع لجن به روش…

پاورپوینت قوانین بازیافت در ژاپن

شماره : 50571 دسته بندی محصول : محیط زیست نام فایل : پاورپوینت قوانین بازیافت در ژاپن پاورپوینت قوانین بازیافت در ژاپن توضیحات: پاورپوینت قوانین بازیافت در ژاپن، در 28…