فیزیک

گزارش کار واگن آزمایشگاهی

شماره : 50573 دسته بندی محصول : فیزیک نام فایل : گزارش کار واگن آزمایشگاهی گزارش کار واگن آزمایشگاهی توضیحات: گزارش کار درس آزمایشگاه فیزیک 1، گزارش کار واگن آزمایشگاه،…

گزارش کار آزمایش فنر

شماره : 50518 دسته بندی محصول : فیزیک نام فایل : گزارش کار آزمایش فنر گزارش کار آزمایش فنر توضیحات: گزارش کار درس آزمایشگاه فیزیک 1، آزمایش فنر، در قالب…

گزارش کار آزمایش آونگ ساده

شماره : 50517 دسته بندی محصول : فیزیک نام فایل : گزارش کار آزمایش آونگ ساده گزارش کار آزمایش آونگ ساده فرمت فایل: pdfتعداد صفحات: 5فایل شامل قسمت های زیر…

گزارش کار آزمایش چگالی جامدات

شماره : 50516 دسته بندی محصول : فیزیک نام فایل : گزارش کار آزمایش چگالی جامدات گزارش کار آزمایش چگالی جامدات فرمت فایل: pdfتعداد صفحات: 6فایل شامل قسمت های زیر…

گزارش کار آزمایش چگالی مایعات

شماره : 50515 دسته بندی محصول : فیزیک نام فایل : گزارش کار آزمایش چگالی مایعات گزارش کار آزمایش چگالی مایعات فرمت فایل:pdfتعداد صفحات:۴گزارشکار شامل بخش های زیر میباشد:هدف انجام…