عمران

قراردادهای اجرایی ساختمان

شماره : 50768 دسته بندی محصول : عمران نام فایل : قراردادهای اجرایی ساختمان قراردادهای اجرایی ساختمان بیش از 60 نمونه فایل خام جهت نوشتن قرارداد با پیمانکاران و مجریان…

تحقیق آشنایی با جوش co2

شماره : 50560 دسته بندی محصول : عمران نام فایل : تحقیق آشنایی با جوش co2 تحقیق آشنایی با جوش co2 توضیحات: تحقیق آشنایی با جوش co2، در قالب فایل…

تحقیق آشنایی با پلهای کابلی

شماره : 50559 دسته بندی محصول : عمران نام فایل : تحقیق آشنایی با پلهای کابلی تحقیق آشنایی با پلهای کابلی توضیحات: تحقیق آشنایی با پلهای کابلی، در قالب فایل…

اکسل فهرست بهای آبیاری و زهکشی 1403

شماره : 50524 دسته بندی محصول : عمران نام فایل : اکسل فهرست بهای آبیاری و زهکشی 1403 اکسل فهرست بهای آبیاری و زهکشی 1403 فهرست بها (انگلیسی: List price)…

اکسل فهرست بهای خطوط انتقال آب 1403

شماره : 50522 دسته بندی محصول : عمران نام فایل : اکسل فهرست بهای خطوط انتقال آب 1403 اکسل فهرست بهای خطوط انتقال آب 1403 فهرست بها (انگلیسی: List price)…

فایل اکسل خام صورتجلسه احجام عملیات اجرایی

شماره : 50479 دسته بندی محصول : عمران نام فایل : فایل اکسل خام صورتجلسه احجام عملیات اجرایی فایل اکسل خام صورتجلسه احجام عملیات اجرایی فایل اکسل صورتجلسه احجام عملیات…

سازه نگهبان

شماره : 50369 دسته بندی محصول : عمران نام فایل : سازه نگهبان سازه نگهبان فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.فهرست مطالب فایل دانلودی:سازه های نگهبانچگونگی پایدارسازی…

اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی 1403

شماره : 50343 دسته بندی محصول : عمران نام فایل : اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی 1403 اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی 1403 فهرست بها (انگلیسی: List price) فهرستی از…