سایر رشته های فنی مهندسی

دانلود فایل ریاضی 1

شماره : 778788 دسته بندی محصول : سایر رشته های فنی مهندسی نام فایل : ریاضی 1 ریاضی 1 جزوه درس ریاضی 1دکتر اکبری دانشگاه صنعتی شریف  جزوه برتر دانشگاه ایران…

دانلود فایل ریاضی 1

شماره : 778789 دسته بندی محصول : سایر رشته های فنی مهندسی نام فایل : ریاضی 1 ریاضی 1  جزوه درس ریاضی 1دکتر توانا دانشگاه صنعتی امیرکبیر  جزوه برتر دانشگاه صنعتی…

دانلود فایل ریاضی 1

شماره : 778792 دسته بندی محصول : سایر رشته های فنی مهندسی نام فایل : ریاضی 1 ریاضی 1  جزوه کامل ریاضی 1 دکتر میرصادقیدانشگاه صنعتی شریف  جزوه برتر دانشگاه ایران…

آموزش نرم افزار PDMS

دانلود فایل آموزش نرم افزار PDMS

شماره : 778585 دسته بندی محصول : سایر رشته های فنی مهندسی نام فایل : آموزش نرم افزار PDMS آموزش نرم افزار PDMS معرفی نرم افزار نرم افزار PDMS محصول…

دانلود پاورپوینت طراحی توربین های پلتون

دانلود پاورپوینت طراحی توربین های پلتون

شماره : 777833 دسته بندی محصول : سایر رشته های فنی مهندسی نام فایل : دانلود پاورپوینت طراحی توربین های پلتون دانلود پاورپوینت طراحی توربین های پلتون عنوان فایل: دانلود پاورپوینت…