زیست شناسی

پاورپوینت پزشکی شخصی (Personalized Medicine)

شماره : 51007 دسته بندی محصول : زیست شناسی نام فایل : پاورپوینت پزشکی شخصی (Personalized Medicine) پاورپوینت پزشکی شخصی (Personalized Medicine) توضیحات: پاورپوینت پزشکی شخصی (Personalized Medicine)، در 26…

پاورپوینت فصل 12 زیست نهم

شماره : 50242 دسته بندی محصول : زیست شناسی نام فایل : پاورپوینت فصل 12 زیست نهم پاورپوینت فصل 12 زیست نهم فایل به همراه قالب زیبایی هست و همچنین…

پاورپوینت زیست دهم فصل 4: گیاهان

شماره : 50096 دسته بندی محصول : زیست شناسی نام فایل : پاورپوینت زیست دهم فصل 4: گیاهان پاورپوینت زیست دهم فصل 4: گیاهان توضیحات: پاورپوینت زیست دهم فصل 4:…

پاورپوینت کاربرد زالو در پزشکی

شماره : 49645 دسته بندی محصول : زیست شناسی نام فایل : پاورپوینت کاربرد زالو در پزشکی پاورپوینت کاربرد زالو در پزشکی توضیحات: پاورپوینت کاربرد زالو در پزشکی، در 8…

پاورپوینت تفاوت مسیرگلیکولیز با پنتوزفسفات

شماره : 49618 دسته بندی محصول : زیست شناسی نام فایل : پاورپوینت تفاوت مسیرگلیکولیز با پنتوزفسفات پاورپوینت تفاوت مسیرگلیکولیز با پنتوزفسفات دراین پاورپوینت تفاوت دقیق 2مسیر گلیکولیز و هگزوزمونوفسفات…

طراحی پرایمر با generunner

شماره : 49616 دسته بندی محصول : زیست شناسی نام فایل : طراحی پرایمر با generunner طراحی پرایمر با generunner نحوه کارکردن با برنامه generunner برای طراحی پرایمر به طور…

بافت شناسي جانوري

شماره : 49571 دسته بندی محصول : زیست شناسی نام فایل : بافت شناسي جانوري بافت شناسي جانوري فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.فهرست مطالب فایل دانلودی:مقدمهبافت…

نمونه آزمون فصل پنج زیست یازدهم

شماره : 49543 دسته بندی محصول : زیست شناسی نام فایل : نمونه آزمون فصل پنج زیست یازدهم نمونه آزمون فصل پنج زیست یازدهم توضیحات: نمونه آزمون فصل پنج زیست…

ژنتیک حیوانی

شماره : 49479 دسته بندی محصول : زیست شناسی نام فایل : ژنتیک حیوانی ژنتیک حیوانی اصول ژنتیک حیوانیدکتر رضا مقدسیفهرست1. تاریخچه علم ژنتیک2. یاخته (سلول)3. مواد وراثتی و کروموزوم…