رشته مدیریت (مقالات_و_تحقیقات)

سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی

شماره : 62466 دسته بندی محصول : رشته مدیریت (مقالات_و_تحقیقات) نام فایل : سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی درس سمینار در…

مدیریت مالی۲

شماره : 62467 دسته بندی محصول : رشته مدیریت (مقالات_و_تحقیقات) نام فایل : مدیریت مالی۲ مدیریت مالی۲ این درس برای دانشجویان کارشناسی و رشته مدیریت بازرگانی و حسابداری می باشد …

فصل سوم مدیریت تبلیغات و برند

شماره : 62343 دسته بندی محصول : رشته مدیریت (مقالات_و_تحقیقات) نام فایل : فصل سوم مدیریت تبلیغات و برند فصل سوم مدیریت تبلیغات و برند این پاورپوینت زیبا در 20…

فصل سوم بازاریابی صنعتی و خدمات

شماره : 62335 دسته بندی محصول : رشته مدیریت (مقالات_و_تحقیقات) نام فایل : فصل سوم بازاریابی صنعتی و خدمات فصل سوم بازاریابی صنعتی و خدمات یک پاورپویونتی عالی و خلاصه…