رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش)

pdf کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران جلد دوم دکتر نوروش ومهرانی

شماره : 63510 دسته بندی محصول : رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش) نام فایل : pdf کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران جلد دوم دکتر نوروش ومهرانی…

گزارش كارآموزی حسابداري شركت تلاونگ خزر

شماره : 62461 دسته بندی محصول : رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش) نام فایل : گزارش كارآموزی حسابداري شركت تلاونگ خزر گزارش كارآموزی حسابداري شركت تلاونگ خزر مقدمه: حسابداري يك سيستم اطلاعاتي…