تولیدی

فایل کورل تابلو نئون طرح ماشین

شماره : 50100 دسته بندی محصول : تولیدی نام فایل : فایل کورل تابلو نئون طرح ماشین فایل کورل تابلو نئون طرح ماشین توضیحات: فایل کورل تابلو نئون طرح ماشین….

طرح توجیهی دستگاه کپی 1400

دانلود فایل طرح توجیهی دستگاه کپی 1400

شماره : 61353 دسته بندی محصول : تولیدی نام فایل : طرح توجیهی دستگاه کپی 1400 طرح توجیهی دستگاه کپی 1400 سرمایه ثابت :49.395.000.000 سرمایه در گردش : 20.272.312.500 سرمایه…

طرح توجیهی یونولیت سقفی 1400

دانلود فایل طرح توجیهی یونولیت سقفی 1400

شماره : 61360 دسته بندی محصول : تولیدی نام فایل : طرح توجیهی یونولیت سقفی 1400 طرح توجیهی یونولیت سقفی 1400 سرمایه گذاری کل 86,653,645,833 مساحت زمین 3000 مترمربع  کل…