ترجمه و تحقیق

زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

شماره : 62449 دسته بندی محصول : ترجمه و تحقیق نام فایل : زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)  فاطمه (علیها السلام) در نزد…

چهل حدیث گهربار از حضرت فاطمه زهرا

شماره : 62448 دسته بندی محصول : ترجمه و تحقیق نام فایل : چهل حدیث گهربار از حضرت فاطمه زهرا چهل حدیث گهربار از حضرت فاطمه زهرا 1- قالَتْ فاطِمَةُ…

تهاجم فرهنگی

شماره : 62436 دسته بندی محصول : ترجمه و تحقیق نام فایل : تهاجم فرهنگی تهاجم فرهنگی ۱ – معنای تهاجم فرهنگی ۲ – تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی       …

تاثیر هوش مصنوعی بر صنعت بانکداری

شماره : 62354 دسته بندی محصول : ترجمه و تحقیق نام فایل : تاثیر هوش مصنوعی بر صنعت بانکداری تاثیر هوش مصنوعی بر صنعت بانکداری در این فایل تاثیر هوش…

مصاحبه علم داده

شماره : 62364 دسته بندی محصول : ترجمه و تحقیق نام فایل : مصاحبه علم داده مصاحبه علم داده دانشمند داده بودن به طور پیوسته به یک شغل محبوب تبدیل…