پاورپوینت بررسی تاثير حسابرسی عملياتی در اقتصاد مقاومتی

شماره : 48835 دسته بندی محصول : حسابداری نام فایل : پاورپوینت بررسی تاثير حسابرسی عملياتی در اقتصاد مقاومتی

حسابرسی,حسابرسی عملیاتی,تاثیر حسابرسی,اقتصاد مقاومتی

توضیحات فایل

پاورپوینت بررسی تاثير حسابرسی عملياتی در اقتصاد مقاومتی

پاورپوینت-بررسی-تاثير-حسابرسی-عملياتی-در-اقتصاد-مقاومتی

توضیحات:
پاورپوینت بررسی تاثير حسابرسی عملياتی در اقتصاد مقاومتی، در 20 اسلاید.
چكيده:
هدف از اين تحقيق بررسي تاثير حسابرسي عملياتي در اقتصاد مقاومتي است. جامعه آماري تحقيق را كليه مديران، حسابرسان و حسابداران شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران و نمونه آن شامل113 نفر از مديران، حسابرسان وحسابداران كه به روش نمونهگيري كوكران انتخاب شدند، تشكيل ميدهند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه ميباشد. آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه برابر 71 %است. به منظور تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار SPSS و Excel استفاده گرديده است. براي آزمون فرضيات از آزمون T وآزمون دو جملهاي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان ميدهد انجام حسابرسي عملياتي (معيارهاي اثربخشي، صرفه اقتصادي و كارايي) در شركتهاي توليدي و غيرتوليدي اعم از دولتي و بازرگاني با اقتصاد مقاومتي رابطه معنادار و مثبت دارد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیشینه تحقیق
روش شناسی
فرضیات
آمار توصیفی و استنباطی
نتیجه گیری
دانلود فایل

 

دانلود فایل

فایل پاورپوینت بررسی تاثير حسابرسی عملياتی در اقتصاد مقاومتی برای دانلود

برای دریافت پاورپوینت بررسی تاثير حسابرسی عملياتی در اقتصاد مقاومتی باید روی دکمه دریافت فایل کلیک کنید تا به وبسایت فروشنده محصول برید.

 دریـافت فایـل

جهت ادامه مطلب + دانلود دکمه بالا را لمس کنید

دریافت پشتیباتی

پشتیبانی پاورپوینت بررسی تاثير حسابرسی عملياتی در اقتصاد مقاومتی 

هر فایل توسط فروشنده آن پشتیبانی میشه کافیه روی دکمه زیر کلیک کنید و از منوی بالا گزینه پشتیبانی رو انتخاب کنید و درخواست خودتون رو ارسال کنید.
توجه داشته باشید که وبسایت ما همکاری در فروش می باشد و باید درخواست خودتون رو از سایت فروشنده مطرح کنید.

دریافت پشتیبانی برای این فایل

 

کلمات کلیدی فایل

کلمات کلیدی 

دانلود حسابرسی,حسابرسی عملیاتی,تاثیر حسابرسی,اقتصاد مقاومتی

دیدگاهتان را بنویسید