رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش ناحیه ۳ شیراز بر اساس مدل کانو

شماره : 49846 دسته بندی محصول : مدیریت نام فایل : رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش ناحیه ۳ شیراز بر اساس مدل کانو

رضایت شغلی,  آموزش و پرورش , تعهد سازمانی

توضیحات فایل

رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش ناحیه ۳ شیراز بر اساس مدل کانو

رضایت-شغلی-و-تعهد-سازمانی-کارکنان-اداری-آموزش-و-پرورش-ناحیه-۳-شیراز-بر-اساس-مدل-کانوهدف از انجام پژوهش نقش واسطه ای رضایت شغلی در آموزش و پرورش کارکنان ناحیه 3 شیراز بوده است. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز در سال 1400 به تعداد 131 نفر بود جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل مسیر با استفاده از روش بارون و کنی). نتایج نشان داد که رضایت شغلی نقش واسطه ای معناداری در رابطه آموزش و پرورش و تعهد سازمانی ایفا می کند. بین آموزش و پرورش و رضایت شغلی معنادار وجود دارد، بین آموزش و پرورش و تعهد سازمانی رابطه معنادار و بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ی معنی دار وجود دارد. آموزش و پرورش رضایت شغلی را پیش بینی می کند.

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بیان‌مساله 3
ضرورت و اهمیت مسئله 4
اهداف پژوهش 4
سوالات پژوهش 6
فرضیه پژوهش 6
تعاریف مفهومی و عملیاتی 7
قلمرو پژوهش 9
مبانی نظری 9
پیشینه درونی و خارجی و داخلی 13
جمع بندی و توجیه و شکاف مطالعاتی 18
مدل مفهومی 20
روش پژوهش 21
ابزار گردآوری داده ها 21
تجزیه و تحلیل داده ها 22
بحث و نتیجه گیری 23
پیشنهاد 24
فهرست منابع

دانلود فایل

 

دانلود فایل

فایل رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش ناحیه ۳ شیراز بر اساس مدل کانو برای دانلود

برای دریافت رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش ناحیه ۳ شیراز بر اساس مدل کانو باید روی دکمه دریافت فایل کلیک کنید تا به وبسایت فروشنده محصول برید.

 دریـافت فایـل

جهت ادامه مطلب + دانلود دکمه بالا را لمس کنید

دریافت پشتیباتی

پشتیبانی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش ناحیه ۳ شیراز بر اساس مدل کانو 

هر فایل توسط فروشنده آن پشتیبانی میشه کافیه روی دکمه زیر کلیک کنید و از منوی بالا گزینه پشتیبانی رو انتخاب کنید و درخواست خودتون رو ارسال کنید.
توجه داشته باشید که وبسایت ما همکاری در فروش می باشد و باید درخواست خودتون رو از سایت فروشنده مطرح کنید.

دریافت پشتیبانی برای این فایل

 

کلمات کلیدی فایل

کلمات کلیدی 

دانلود رضایت شغلی, آموزش و پرورش , تعهد سازمانی

دیدگاهتان را بنویسید