دانلود فایل طرح درس علوم دوم ابتدايي

طرح درس علوم دوم ابتدايي ,طرح درس علوم دوم ابتدايي,دانلود  طرح درس علوم دوم ابتدايي ,طرح,درس,علوم,دوم,ابتدايي,علوم,ابتدايي

مشاهده محصول

طرح درس علوم دوم ابتدايي

طرح-درس-علوم-دوم-ابتداييلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1 | ‏صفحه
‏به نام خداوند بخشنده مهربان
‏ج‏دول ‏طرح درس سالانه
‏هدف کل‏ي‏:‏ کسب دانش و مهارت و نگرش های ضروری
‏سال تحص‏ي‏ل‏ي‏ : 88‏-1387
‏کلاس : ‏دوم ابتدایی
‏درس :‏ علوم
‏فعال‏ي‏ت ها
‏هدف ها‏ي‏ کل‏ي‏ درس
‏موضوعات و عنوان ها‏ي‏ دروس
‏فصل ها
‏تار‏ي‏خ
‏روز
‏جلسه
‏هفته ها
‏ماهها
‏یکشنبه
‏جلسه اول
‏اول
‏مهر ماه
‏معارفه
7/2
‏سه شنبه
‏جلسه دوم
‏تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفتگو کند.
‏برای کسب اطلاعاتی در مورد گیاهان علاقه مند می شود.
‏گل ، میوه و دانه
‏اول
6
7/4
‏پنجشنبه
‏جلسه سوم
‏با مشاهده تصاویر مراحل تبدیل گل به میوه و ترتیب صحیح چینش و نوع تصاویر را بررسی می کند.
‏با جمع آوری اطلاعات با نقش گل در گیاه آشنا می شود.
‏فعّالیّت
‏فکر کنید
7
7/7
‏یکشنبه
‏جلسه اول
‏دوم
‏چند میوه را برش می دهد و میوه ها را بر اساس تعداد (یک دانه ای و چند دانه ای ) طبقه بندی می کند.
‏ازطریق مشاهده ، با نقش میوه در گیاه آشنا می شود.
‏فعّالیّت
8
7/9
‏سه شنبه
‏جلسه دوم
‏دانه گیاهان مختلف را طبقه بندی می کند.
‏با مشاهده ی دانه با دانه ها ی یک قسمتی و دو قسمتی آشنا می شود.
‏فعّالیّت
9
7/11
‏پنجشنبه
‏جلسه سوم
‏پوست چند دانه ی خیس خورده را جدا می کند.
‏قسمت های مختلف آن را مشاهده و شکل آن ها را رسم می کند.
‏چند دانه ی لوبیا را در دستمال مرطوب قرار می دهد و مراحل رویش دانه را مشاهده می کند.
‏با جدا کردن قسمت های مختلف یک دانه ، آن را می شناسد.
‏محل رویش دانه را مشاهده می کند.
‏فعّالیّت
‏فعّالیّت
10
7/14
‏یکشنبه
‏جلسه اول
‏سوم
‏حاصل مشاهدات خود از مراحل رویش یک گیاه را به صورت داستان با رسم شکل به کلاس ارائه می دهد.
‏از طریق مشاهده با نقش دانه در تولید مثل گیاه پی می برد.
‏فعّالیّت
11
7/16
‏سه شنبه
‏جلسه دوم
3 | ‏صفحه
‏تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلّم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند
‏به مطالعه درباره ی محل زندگی جانوران و گیاهان علاقه مند شود.
‏محلّ زندگی جانوارن و گیاهان
‏دوم
12
7/18
‏پنجشنبه
‏جلسه سوم
‏در مورد جنگل و جانوارن آن اطلاعات جمع آوری می کند و در جدول وارد می کند
‏با جمع آوری اطلاعات با جنگل و جانوران آن آشنا شود.
‏زندگی در جنگل
13
7/21
‏یکشنبه
‏جلسه اول
‏چهارم
‏در مورد جانوران داخل آب و نوع تغذیه ی آن ها با دوستانش گفت و گو می کند و آن ها را طبقه بندی می کند و در جدول ثبت می کند.
‏با جمع آوری اطلاعات با جانوران آبزی و ویژگی های زندگی در آب آشنا شود.
‏زندگی در آب
14
7/23
‏سه شنبه
‏جلسه دوم
‏در مورد جانوران و گیاهان بیابانی و سازگاری آن ها برای زیستن در چنین محیطی با دوستانش گفت وگو می کند.
‏با جمع آوری اطلاعات با ویژگی هایی از زندگی در بیابان آشنا شود.
‏زندگی در بیابان
15
7/25
‏پنجشنبه
‏جلسه سوم
‏با مشاهده ی محیط زندگی خود و گفت و گو درباره ی جانوران و گیاهان آن ، اطلاعات جمع آوری می کند.
‏با جمع آوری اطلاعات با جانوران اهلی و زندگی در شهر و روستا آشنا شود.
‏زندگی در شهر و روستا
16
7/28
‏یکشنبه
‏جلسه اول
‏پنجم
‏ارزشیابی ماهیانه
7/30
‏سه شنبه
‏جلسه دوم
‏پنجشنبه
‏جلسه سوم
‏یکشنبه
‏جلسه اول
‏اول
‏آبان ماه
‏سه شنبه
‏جلسه دوم
‏درباره ی خطراتی که زندگی انسان و سایر جانداران را تهدید می کند با دوستان و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
‏در پاکیزه نگه داشتن محیط زندگی خود احساس مسئولیت کند.
‏محیط زندگی خود را پاکیزه نگه داریم
17
8/2
‏پنجشنبه
‏جلسه سوم
‏در مورد محلّ زندگی چند جانور و اطلاعات جمع آوری می کند.
‏دانسته های قبلی خود را در موارد جدید به کار ببرد.
‏فکر کنید
18
8/5
‏یکشنبه
‏جلسه اول
‏دوم
‏تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت وگو می کند.
‏برای مطالعه درباره ی پوشش بدن جانوران علاقه مند شود.
‏پوشش بدن جانوران
‏سوم
19
8/7
‏سه شنبه
‏جلسه دوم
3 | ‏صفحه
‏تصاویر صفحات 20‏ و 21‏ را مقایسه می کند.
‏درباره ی پوشش بدن این جانوران ، نام آن ها و فایده ی آن برای جانوران با دوستانش گفت و گو می کند.
‏از طریق مشاهده با پوشش های مختلف بدن جانوران و فایده ی آن برای جانوران آشنا شود.
‏مقایسه کنید
20
8/9
‏پنجشنبه
‏جلسه سوم
‏پر های یک پرنده را مشاهده می کند و پر های روی بدن ، بال و دم را مقایسه می کند.
‏با مشاهده ی تصاویر چند جانور ، درباره ی پوشش بدن آن ها با دوستانش گفت و گو می کند.
‏درباره ی تفاوت پوشش قسمت های مختلف بدن پرندگان اطلاعات جمع آوری کند.
‏با پوشش های سخت و محکم جانواران مختلف آشنا شود.
‏فعّالیّت
‏فکر کنید
21
8/12
‏یکشنبه
‏جلسه اول
‏سوم
‏با مشاهده تصاویر درباره ی فایده ی پوشش برای انسان گفت و گو می کند.
‏تأثیر یک قطعه یخ را روی پوست بدن یک بار بدون پوشش و بار دیگر با پوششی از جنس پنبه ، مقایسه می کند.
‏از طریق جمع آوری اطلاعات با فایده ی پوشش های مختلف برای انسان آشنا شود.
‏به شکل ها نگاه کنید
‏فکر کنید
‏فعّالیّت
22
8/14
‏سه شنبه
‏جلسه دوم
‏تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
‏برای مطالعه درباره ی مواد علاقه مند شود.
‏مادّه چیست ؟ (1‏)
‏چهارم
23
8/16
‏پنجشنبه
‏جلسه سوم
‏یک ماده ی جامد و مایع را مشاهده می کند و سعی می کند شکل آن ها را رسم کند.
‏از طریق مشاهده ، نتیجه گیری کند که چیز هایی مثل آب و شیر شکل معینی ندارند.
‏فعّالیّت
24
8/19
‏یکشنبه
‏جلسه اول
‏چهارم
‏با مشاهده ی محیط اطراف خود ، چند جسم جامد را نام می برد.
‏با جمع آوری اطلاعات به مفهوم جامد پی ببرد و مثال بزند.
‏جامد چیست ؟
25
8/21
‏سه شنبه
‏جلسه دوم
‏با مشاهده ی اطراف خود چند مایع نام ببرد.
‏با جمع آوری اطلاعات به مفهوم مایع پی می ببرد و مثال بزند.
‏مایع چیست ؟
26
8/23
‏پنجشنبه
‏جلسه سوم
5 | ‏صفحه
‏با مشاهده محیط اطراف خود مواد مختلف را نام برده و آن ها را طبقه بندی می کند.
‏با جمع آوری اطلاعات به مفهوم ماده پی ببرد و مثال بزند.
‏مادّه چیست ؟
‏مشاهده کنید
27
8/26
‏یکشنبه
‏جلسه اول
‏پنجم
‏با انجام آزمایش ، وجود هوا را حس می کند.
‏با مشاهده ی سه ماده در حالت های مختلف ، حالت هر ماده را مشخص می کند
‏با جمع آوری اطلاعات به مفهوم گاز پی ببرد و مثال بزند.
‏گاز چیست ؟
28
8/28
‏سه شنبه
‏جلسه دوم
‏ارزشیابی ماهیانه
8/30
‏پنجشنبه
‏جلسه سوم
‏یکشنبه
‏جلسه اول
‏اول
‏آذر ماه
‏سه شنبه
‏جلسه دوم
‏پنجشنبه
‏جلسه سوم
‏شکل یک ماده ی جامد ، مایع و گاز را در دو ظرف مختلف مقایسه می کند و ‏نتیجه را بیان می کند.
‏حالت های مختلف مواد را از نظر شکل مقایسه کند.
‏فعّالیّت
29
9/3
‏یکشنبه
‏جلسه اول
‏دوم
‏تصاویر را مشاهده و در باره ی تغییر حالت آن با همی کلاسی های خود گفت و گو می کند.
‏برای تبدیل آب به حالت جامد و مایع آزمایشی را طراحی می کند.
‏مهارت مشاهده و نتیجه گیری در دانش آموزان تقویت شود و در انجام کار گروهی توانا شود.
‏آموزخته های خود را در موقعیت جدید به کار برد.
‏فکر کنید
30
9/5
‏سه شنبه
‏جلسه دوم
‏تصویر عنوانی را مشاهد و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
‏برای مطالعه درباره ی مواد علاقه مند شود.
‏مادّه چیست ؟ (2‏)
‏پنجم
31
9/7
‏پنجشنبه
‏جلسه سوم
‏سطح آب درون یک لیوان را قبل و بعد از فرو بردن یک ماده ف مقایسه و نتیجه گیری می کند.
‏از طریق مشاهده در مهارت نتیجه گیری توانا شود.
‏فعّالیّت
32
9/10
‏یکشنبه
‏جلسه اول
‏سوم
‏با مشاهده چند جمس با تصویر آن ها ، حجم آن ها را با یکدیگر مقایسه می کند.
‏با مشاهده ی تصویر مناسب داستانی در رابطه با مفهوم حجم می سازد.
‏با جمع آوری اطلاعات اجسام را از نظر حجم مقایسه کند.
‏حجم
33
9/12
‏سه شنبه
‏جلسه دوم

 

دانلود فایل

 دریافت پشتیبانی برای این فایل

طرح درس علوم دوم ابتدايي ,طرح درس علوم دوم ابتدايي,دانلود طرح درس علوم دوم ابتدايي ,طرح,درس,علوم,دوم,ابتدايي,علوم,ابتدايي

دیدگاهتان را بنویسید