دانلود فایل طرح توجيه فني اقتصادي و اشتغالزايي طرح 8 ص

طرح توجيه فني   اقتصادي و اشتغالزايي طرح 8 ص ,طرح توجيه فني   اقتصادي و اشتغالزايي طرح 8 ص,دانلود  طرح توجيه فني   اقتصادي و اشتغالزايي طرح 8 ص ,طرح,توجيه,فني,اقتصادي,و,اشتغالزايي,طرح,8,ص,توجيه,اقتصادي,اشتغالزايي

مشاهده محصول

طرح توجيه فني اقتصادي و اشتغالزايي طرح 8 ص

طرح-توجيه-فني--اقتصادي-و-اشتغالزايي-طرح-8-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏طرح توجيه فني، اقتصادي و اشتغالزايي طرح
‏مكانيزاسيون كشاورزي به شرط رعايت اصول توسعه پايدار، عامل اصلي تحرك و رشد مداوم سطوح ‏كمي و كيفي توليد محصولات كشاورزي به شمار مي آيد، مخصوصاً‏‌‏به تأمين ماشين آلات مورد نياز توسط مالكين مزارع و مديريت در اجرا مي توان كيفيت را بالا برد و با كاهش هزينه ها مي توان هزينه ها را به مي نيمم مقدار خود تقليل داد و افزايش كيفيت اجرا در راندمان توليد سهم به سزايي داشته و مي توان طرح را به اقتصادي ترين شكل اجرا كرد و اين كار صرفاً در گرو اعمال مديريت واحد و هم زمان بر ماشين آلات و مزارع تحت اختيار مقدور مي باشد و هم زماني استفاده از تسهيلات سرمايه اي در اين خصوص سهم عمده اي در اجراي درست و بهينه كار داشته و مي تواند نقش بسزايي در پيشبرد اهداف توأم با برنامه و هدفمند داشته باشد بدون امكانات و سرمايه چه بسا اجراي طرح در مخيله كسي نمي گنجد و عملاً غير ممكن مي شود، زيرا ارجاي طرح با اتكاي بر توانمندي محدود و كم، مجري را مأيوس و نا اميد ساخته و در صورت اجرا، بي هدف و هزينه هاي سر سام آوري را به دنبال خواهد داشت.
‏به عنوان مثال اجراي طرح با اتكاي بر توانمندي محدود مجري هزينه هاي سرسام آوري دارد كه به طور اختصار به شرح آن مي پردازيم:
‏تسطيح زمين توسط بلدوزر :
‏معمولاً كاركرد مفيد بلدوزر را در سال 7 ماه در نظر مي گيرند چرا كه يك ماه در سال صرف سرويس و نگهداري، يك ماه از كار افتادگي دستگاه و سه ماه در سال به واسط‏‍‏ۀ شرايط جوي نامساعد دستگاه و فرد قادر به انجام كار نمي باشد با اين وصف اگر روز كاري را 8 ساعت در روز در نظر بگيريم كه ميانگين نرخ كاركرد دستگاه از قرار ساعتي 50.000 تومان، هزينه ماهيانه اي به شرح ذيل را در بر دارد.
‏هزينۀ كاركرد دستگاه در ماه تومان 12.000.000 = 50.000 ‏×‏30 روز ‏×‏ 8 ساعت
‏اگر آن را براي يكسال حساب كنيم كه كاركرد مفيد آن 7 ماه مي باشد به شرح زير است.
‏هزينۀ كاركرد دستگاه در سال تومان 84.000.000 = تومان 12.000.000‏×‏ 7 ماه
‏2
‏محاسبۀ هزينۀ كاري دستگاه در طول عمر مفيد دستگاه كه معمولاً‏‌‏7 سال است.
‏تومان 588.000.000 = 7 سال ‏×‏ 84.000.000 تومان
‏همچنانكه ملاحظه مي شود هزينۀ كاركرد دستگاه در طول 7 سال هزينه اي معادل 600 ميليون تومان در بر دارد كه دو برابر قيمت دستگاه مي باشد (قيمت دستگاه 310 ميليون تومان است)
‏پرداخت چنين هزينه اي اولاً‏‌‏براي مجري مقدور نيست و در ثاني خريد دستگاه و به كارگيري آن حدوداً‏‌‏100% اقتصادي و خود دستگاه همچنان در مالكيت مجري خواهد بود.
‏علاوه بر آن يك نفر اشتغالزايي مستقيم و 85 نفر اشتغالزايي غير مستقيم به همراه دارد.
‏توجيه فني، اقتصادي و اشتغالزايي خريد چاپر:
‏از آنجايي كه در سطح استان خراسان رضوي با افزايش خريد چاپر سطح زير كشت اين محصول سال به سال رشد فزاينده اي داشته و هم اكنون سطح زير كشت اين محصول بالغ بر 12000 هكتار رسيده است و اين در حالي است كه به واسطۀ كمبود چاپر ‏سالانه مقدار قابل توجهي از اين محصول خشك و بلااستفاده مي گردد و از آنجايي كه به عنوان كشت دوم مطرح است بسياري از كشاورزان با وجود نياز مبرم از كشت آن خودداري نموده و اكثريت زمينهاي زراعي در كشت دوم بلا استفاده مي باشند چرا راز برداشت به موقع محصول نااميدند و با وجود درآمدزايي بالا دست به چنين ريسكي نمي زنند ‏افزايش چاپر قدرت ريسك را نزد كشاورزان را افزايش داده و سهم به سزايي در افزايش درآمد آنان دارد و علاوه بر آن مي تواند تأثير فراواني در افزايش توليد شير و گوشت داشته باشد و ضمن اينكه سه نفر اشتغالزايي مستقيم به همراه دارد و اشتغال غير مستقيم فراواني را نيز به همراه دارد و افزون بر آن مي تواند حداقل 150 هكتار از زمين زراعي را زير كشت برده كه سالانه بالغ بر 6.5 ميليون تومان بر درآمدهاي آن بيفزايد.
‏كه اين مبلغ در طول 7 سال درآمدي معادل ميليون تومان 2205 = 7‏×‏3.5 از حمل كشت محصول عايدي دارد.
‏از آنجايي كه تعداد روز كاري دستگاه در طول 90 روز محاسبه مي شود، همچنين ظرفيت كاري دستگاه 3 هكتار در ساعت بوده و اگر كاركرد روزانۀ آن را 12 ساعت در نظر بگيريم.
‏3
‏هكتار كاركرد روزانه 36 = 3 هكتار ‏×‏ 12 ساعت
‏كاركرد سالانه دستگاه به هكتار 3240 = 36‏×‏ 90 روز
‏همان طور كه ملاحظه مي شود به واسطۀ وجود دستگاه قدرت ريسك كشت ذرت توسط كشاورزان افزايش يافته و به واسطۀ آن مي توان برداشت 3240 هكتار ذرت را سالانه براي كشاورزان تضمين نمود.
‏از آنجايي كه نرخ برداشت هر هكتار 40.000 تومان مي باشد درآمد حاصل از برداشت ذرت سالانه تومان 162.000.000 = تومان 50.000 ‏×‏ 3240 هكتار
‏مي باشد كه در طول 7 سال درآمدي بالغ بر ميليون تومان 1134 = 162‏×‏ 7 براي مالك دستگاه دارد.
‏و اگر عملكرد ذرت را در واحد هكتار به طور ميانگين 70 تن در نظر بگيريم و از قرار كيلويي 300 ريال در نظر بگيريم افزايش درآمدي كه از ناحيۀ كشت ذرت نصيب كشاورزان مي شود.
‏6.804.‏000.000 = تومان 30 ‏×‏ تن 70 ‏×‏ 3240 هكتار
‏بالغ بر شش ميليارد تومان شده كه مي تواند تأثير به سزايي در افزايش اشتغالزايي و افزايش توليد شير و گوشت را داشته باشد.
‏يعني در حدود 8 ميليارد تومان در بخش كشاورزي ارزش افزوده مستقيم و ميلياردها تومان از ناحيۀ افزايش پروار بندي و توليد شير نصيب اين بخش مي شود.
‏توجيه فني، اقتصادي و اشتغالزايي تراكتور نيوهلند و ادوات :
‏در گذشته اي نه چندان دور فقط چند عامل آب، خاك، بذر و نيروي كار در فرآيند توليد بخش كشاورزي مطرح بودند ولي امروزه عاملي بنام مكانيزاسيون كشاورزي محور كارآمدي عوامل فوق الذكر به حساب مي آيد، نظر به اهميت موضوع در راستاي نيل به اهداف برنامۀ چهارم توسعه با هدف تأمين تكنولو‏‍‍‏ژيهاي مناسب توليد كشاورزي، واردات تراكتورهاي سنگين 140 قوه اسب صورت پذيرفت كه توجيه اقتصادي سرمايه گذاري در اين باره بشرح ذيل مي باشد:
‏4
‏قبل از ورود اين دستگاه به عرصۀ كشاورزي تراكتورهاي با توانمندي پايين مشغول فعاليت بودند كار با اين دستگاهها در مزارع بسيار وقت گير، غير اقتصادي و براي آماده سازي مزارع براي كشت يك تراكتور مي بايست چندين نوبت در مزارع رفت و آمد مي كرد تا آماده سازي انجام شود و كشتي در آن انجام شود كه اين نيازمند زماني طولاني، همچنين ردپاي تراكتور بعد از رفت و آمدهاي به دفعات باعث كوبيدن زمين و سفتي آن مي شد و ارزش تراكتورهاي سنگين بالاخص وقتي محرز مي شود كه زمين زراعي يكپارچه و بزرگ پيش روي ماست، سرعت و كيفيت كار و اقتصادي بودن كار با دستگاههاي فوق الذكر توجيهي فراواني براي واردات دستگاه به عمل آورد و هم اكنون مزاياي فراواني كه اين دستگاه دارد بر كسي پوشيده نيست.
‏درآمد سالانۀ تراكتور نيوهلند و ادوات دنبال بند مربوطه
‏رديف
‏شرح عمليات
‏كاركرد روزانه به هكتار
‏تعداد روز كاري در سال
‏كاركرد سالانه به هكتار
‏نرخ كاركرد هر هكتار (ريال)
‏درآمد سالانه (ريال)
‏1
‏-
‏-
‏-
‏-
‏-
‏-
‏2
‏كمبنيات
‏10
‏30
‏250
‏350.000
‏87.500.000
‏3
‏گاوآهن 5 خيشه دوواخه
‏7
‏100
‏700
‏180.000
‏126.000.000
‏4
‏زيرشكن برگردان دار
‏8
‏25
‏200
‏150.000
‏30.000.000
‏5
‏ديسك 32 پره سنگين
‏15-12
‏40
‏500
‏70.000
‏35.000.000
‏6
‏سمپاش 200 ليتر
‏80
‏12
‏1000
‏70.000
‏70.000.000
‏7
‏وجين كن
‏5
‏40
‏200
‏200.000
‏40.000.000
‏8
‏كمباين چغندر
‏5
‏40
‏200
‏500.000
‏100.000.000
‏9
‏ديسك
‏5
‏40
‏200
‏500.000
‏100.000.000
‏10
‏بيلر
‏5
‏60
‏300
‏350.000
‏105.000.000
‏11
‏بذركارصيفي جات
‏5
‏40
‏200
‏200.000
‏40.000.000
‏جمع
‏-
‏-
‏753.500.000

 

دانلود فایل

 دریافت پشتیبانی برای این فایل

طرح توجيه فني اقتصادي و اشتغالزايي طرح 8 ص ,طرح توجيه فني اقتصادي و اشتغالزايي طرح 8 ص,دانلود طرح توجيه فني اقتصادي و اشتغالزايي طرح 8 ص ,طرح,توجيه,فني,اقتصادي,و,اشتغالزايي,طرح,8,ص,توجيه,اقتصادي,اشتغالزايي

دیدگاهتان را بنویسید