دانلود فایل سوالات تستی و تشریحی مدیریت بازاریابی کاتلر به همراه جواب pdf

سوالات تستی و تشریحی مدیریت بازاریابی کاتلر به همراه جواب pdf,تست مدیریت بازاریابی کاتلر به همراه جواب pdf,سوالات تشریحی مدیریت بازاریابی کاتلر  با جواب,تست مدیریت بازاریابی کاتلر با جواب pdf,تست بازاریابی کاتلر با جواب,سوالات بازاریابی کاتلر,جو,,,

مشاهده محصول

سوالات تستی و تشریحی مدیریت بازاریابی کاتلر به همراه جواب pdf

سوالات-تستی-و-تشریحی-مدیریت-بازاریابی-کاتلر-به-همراه-جواب-pdfنمونه سوالات تستی و تشریحی مدیریت بازاریابی کاتلر با جواب

تعداد سوالات تستی: 380

تعداد سوالات تشریحی: 180

تعداد صفحات: 130

فرمت: pdf

استاندارد و فصل به فصل

همراه با جواب

دانلود تست های کتاب بازاریابی کاتلر

نمونه سوالات تستی مدیریت بازاریابی کاتلر با جواب

نمونه سوالات تشریحی مدیریت بازاریابی کاتلر با جواب

برخی از سوالات تستی :

کدامیک از موارد زیر جزو شرایطی است که شرکت ها را مجبور می کند مفهوم بازاریابی را بپذیرند؟

۱- افت فروش و رشد کند                    ۲- تغییر الگوهای خرید افزایش رقابت

۳-افزایش هزینه های بازاریابی            ۴-همه موارد

کدام یک از موارد زیر از دلایل عدم دریافت پیام توسط گیرنده نیست؟

الف- توجه انتخابی           ب- تحریف انتخابی           ج -فراخوانی انتخابی          د- بازگشت انتخابی

کدام یک از موارد زیر جزو موانع شرکت ها با جهت یابی بازاریابی هستند؟

۱- مقاومت سازمانی               ۲- آموزش کند           ۳- سرعت فراموشی           ۴- همه موارد

کدام یک از ویژگی های فروشندگی شخصی است؟

الف- واکنش              ب‌- نمایش بهتر                       ج- ارتباطی               د- غیر شخصی بودن

عوامل موثر در تعیین ترکیب عناصر پیشبردی کدامند؟

الف- نوع بازار کالا، ایجاد آگاهی، تدارکات
ب- نوع فرهنگ، ایجاد آگاهی، روابط عمومی
ج- بازاریان، تولیدکنندگان، نوع بازار کالا
د- ایجاد آگاهی، مشروعیت بخشی، اطمینان خاطر

هدف ارتباطات بازاریابی چیست؟

الف- ارتقای سطح آگاهی          ب- بهبود تصویر ذهنی
ج- ایجاد رجحان                      د- هر سه مورد

توالی سلسله مراتب پیامد‌ها را بیان کنید.

الف- آگاهی، اطلاعات، دوست داشتن، رجحان، مجاب شدن، خرید
ب- آگاهی، علاقه، ارزیابی، رجحان، آزمایش
ج- مواج دریافت، پاسخ شناختی، رفتار
د- توجه، علاقه‌، عمل، مجاب شدن، خرید

رنگ در کدام یک از مراحل طراحی پیام مطرح می شود؟

الف- محتوای پیام           ب- قالب پیام                     ج – ساختار پیام               د- منبع پیام

از نظر اعتبار علمی ترین شیوه تحقیق چه نوع تحقیقاتی است؟

الف- تحقیقات تجربی          ب- آمارگیری          ج- مشاهده                   د- گروه های متمر کز

پژوهشکران بازاربابی از کدام ابزار برای جمع آوری اطلاعات اولیه میتوانند استفاده کنند؟

الف- سیستم گردش دستور پرداخت           ب- پرسشنامه            ج- ابزار و وسایل مکانیکی         د- موارد ب و ج 

کدامیک از موارد زیر از ابزارهای معمول تبلیغات است؟

الف- کالاهای نمایشی           ب- مطالب مطبوعاتی
ج- کاتالوگ                           د- تصاویر متحرک

کدام یک از موارد زیر از ابزارهای معمول بازاربابی مستقیم نیست؟

الف – مرسولات پستی            ب- نمونه کالا
ج- کاتالوگ                               د- خریدن از طریق تلویزیون

برخی از سوالات تشریحی:

سوال: چهار فعالیت برنامه ریزی ستاد های مرکزی چیست؟

جواب:

تعیین رسالت کلان شرکت
تاسیس واحدهای فعالیت استراتژیک
اختصاص منابع به هر یک از واحدهای فعالیت استراتژیک
برنامه ریزی برای فعالیت های جدید

سوال: برنامه ریزی برای فعالیت های جدید دارای چند مرحله می باشد؟

جواب:

فرصت های رشد متمرکز
فرصت های رشد اختلافی
فرصت های رشد متنوع سازی

سوال: فرآیند برنامه ریزی استراتژیک واحد اقتصادی دارای چند مرحله می باشد؟

جواب:

رسالت واحد اقتصادی
تجزیه و تحلیل محیط بیرونی (فرصت ها و تهدیدات)
تجزیه و تحلیل محیط درونی (توانمندی و نقاط ضعف)
تدبیر هدف

دانلود فایل

 دریافت پشتیبانی برای این فایل

سوالات تستی و تشریحی مدیریت بازاریابی کاتلر به همراه جواب pdf,تست مدیریت بازاریابی کاتلر به همراه جواب pdf,سوالات تشریحی مدیریت بازاریابی کاتلر با جواب,تست مدیریت بازاریابی کاتلر با جواب pdf,تست بازاریابی کاتلر با جواب,سوالات بازاریابی کاتلر,جو,,,

دیدگاهتان را بنویسید