دانلود فایل خلاصه درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی پیام نور

خلاصه درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی پیام نور, مووري بر كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونیک,مکانیزم های اصلی تجارت الکترونیکی,برنامه های سازمان با فرد,تبلیغات بر خط,برنامه های سازمان با سازمان, درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی

مشاهده محصول

خلاصه درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی پیام نور

خلاصه-درس-ریزپردازنده-و-زبان-اسمبلی-پیام-نورفايل دانلودي حاوي يک فايل ورد قابل ويرايش در 108 صفحه به صورت متني ميباشد.
فهرست مطالب:
عنوان
فصل اول: بیان مسئله(پرپوزال)
فصل دوم: بیان اصطلاحات در تاثیر تجارت الکترونیکی بر افراد سازمان‌ها و جامعه
1-2- مقدمه
2-2- مروري بر كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونیک
3-2- مکانیزم های اصلی تجارت الکترونیکی
4-2- برنامه های سازمان با فرد
5-2- تبلیغات بر خط
6-2- برنامه های سازمان با سازمان
7-2- تجـارت الكترونيكـي درون سـازماني و سـازمان بـا كاركنان
8-2- دولت الكترونيكي و تجارت الكترونيكي فرد با فرد
9-2- خدمات پشتيباني تجارت الكترونيكي
10-2- مـــسائل اخلاقـــي و قـــانوني در كـــسب و كـــار الكترونيكي
11-2- شكست ها و استراتژيهاي موفقيت
پیوست ها
فصل سوم: بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بر افراد سازمانها و جامعه
1-3- هدف اول( برنامه ریزی سفری به پاریس با استفاده از سایت expedia.com)
2-3- هدف دوم ( خرید یک لپ تاپ از سایت dell.com)
3-3- هدف سوم( بررسی خدمات سایت realtor.com )
4-3- هدف چهارم( بررسی خدمات و قابلیتهای سایت Alibaba.com )
5-3- هدف پنجم ( بررسی سایت compusfood.com )
6-3- هدف ششم( بررسی خدمات موجود در سایتcom.yahoo.resumix )
7-3- هدف هفتم(بررسی خدمات موجود در سایت checkfree.com)
8-3- هدف هشتم(بررسی و خرید ماشین از سایتهای مختلف)
9-3- هدف نهم( بررسی روشهای مختلف پرداخت های الکترونیکی)
فصل چهارم : نتیجه¬گیری
نتیجه‌گیری
منابع

دانلود فایل

 دریافت پشتیبانی برای این فایل

خلاصه درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی پیام نور, مووري بر كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونیک,مکانیزم های اصلی تجارت الکترونیکی,برنامه های سازمان با فرد,تبلیغات بر خط,برنامه های سازمان با سازمان, درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی

دیدگاهتان را بنویسید