دانلود فایل ارزیابی و بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع برق ایران

اندازه گيري كيفيت برق, بررسی کیفیت توان, پایان نامه کیفیت برق, پروژه بررسی کیفیت برق, پروژه کیفیت برق در شبکه توزیع, دانلود پایان نامه بررسی کیفیت برق, دانلود پایان نامه بررسی کیفیت برق و توان در سیستم قدرت و شبکه توزیع, دانلود پروژه کیفیت توان, روش ,,,

مشاهده محصول

ارزیابی و بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع برق ایران

ارزیابی-و-بررسی-کیفیت-برق-در-شبکه-توزیع-برق-ایرانپروژه حاضر به ارزیابی و بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع برق ایران پرداخته است.ارزیابی و بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع برق ایران یکی از مهمترین پارامترهای یک شبکه توزیع می باشد.کیفیت برق هم برای شرکت های توزیع و هم مصرف کننده ها از اهمیت بالایی برخوردار است.شبکه توزیع انرژی برق را در نظر بگیرید که با قطعی های پی در پی انرژی برق روبروست یا ولتاژ آن در محدوده زیادی بالا و پایین میرود.این تنها تعداد کمی از شاخص های کیفیت برق باشد.در استانداردهی صنعت برق، تعریف ذخیره برای واژهٔ «کیفیت برق» به کار گرفته می‌شود. «هرگونه تغییر در کمیت‌های ولتاژ و فرکانس که سبب خرابی و یا عملکرد نادرست تجهیزات مصرف کننده گردد را کیفیت برق گویند.»

واژه کیفیت برق در کشورهای صنعتی و در صنعت برق کاربرد فراوانی پیدا کرده است مبحث فوق تعداد بسیار زیادی از اعوجاجهای شبکه را پوشش می دهد. می توان دلایل زیر را برای توجه روزافزون به مبحث کیفیت برق ذکر نمود: تأکید روزافزون بر بهبود راندمان کلی شبکه های قدرت، باعث استفاده از وسایلی از قبیل محرکه های موتور با قابلیت تنظیم سرعت و نیز خازنهای موازی برای بهبود ضریب قدرت شده است. بکمک خازنهای موازی میزان تلفات شبکه کاهش می یابد اما این خازنها مشخصه امپدانس – فرکانس شبکه را نیز تغییر می دهند و باعث ایجاد پدیده تشدید و در نتیجه تقویت اعوجاج بصورت گذرا و نیز افزایش سطح اعوجاج هارمونیکی در شبکه می شوند.

در صورت عدم توجه به عامل کیفیت برق برای مشترکین صنعتی برق، خسارات و پیامدهای آن به کاهش سطح تولیدات کشور و ایجاد اختلال در توسعه اقتصادی جامعه منجر خواهد شد.کیفیت برق معمولاً در شبکه برق بعنوان کیفیت ولتاژ در نظر گرفته می شود که چهار مشخصه اصلی ولتاژ الکتریکی عبارتند از :• دامنه ولتاژ • فرکانس • شکل موج ولتاژ • تعادل بین فازها در سیستمهای سه فاز .هر گونه تغییر در این مشخصه ها را یک پدیده در کیفیت ولتاژ نامند که به سه دسته مهم زیر تقسیم می شوند :اعوجاج (distortion) اختلال (disturbance) گذرا(Transient)

مشترکین بیش از پرسنل شرکت های برق تصور می کنند که علت عدم کیفیت عملکرد اشتباه شرکت برق است. دراین پروژه به بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع و پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود کیفیت توان پرداخته شده است.

در ادامه فهرست مطالب پروژه ارزیابی و بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع برق ایران را مشاهده میفرمایید :

فصل ۱- مفاهیم و تعاریف
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تعریف کیفیت برق
۱-۳- کیفیت ولتاژ
۱-۴- رده بندی عمومی مسائل کیفیت توان
۱-۵- گذرا
۱-۵-۱- موج ضربه ای گذرا
۱-۵-۲- موج نوسانی گذرا
۱-۶- تغییرات بلندمدت ولتاژ
۱-۶-۱- اضافه ولتاژ بلندمدت
۱-۶-۲- کاهش بلندمدت ولتاژ
۱-۶-۳- قطعی بادوام
۱-۷- تغییرات کوتاه مدت ولتاژ
۱-۷-۱- قطعی کوتاه مدت
۱-۷-۲- فلش
۱-۷-۳- برآمدگی ولتاژ
۱-۸- عدم تعادل ولتاژ
۱-۹- اعوجاج در شکل موج
۱-۱۰- نوسان ولتاژ
۱-۱۱- تغییرات فرکانس قدرت
فصل ۲- پدیده های گذرا
۲-۱- مقدمه
۲-۲- اضافه ولتاژهای گذرا
۲-۲-۱- حالت گذرای ناشی از کلیدزنی
۲-۲-۲- حالت گذرای ناشی از صاعقه
۲-۳- انواع موج ضربه ای با انرژی زیاد
۲-۴- اصول حفاظتی در مقابل حالات گذرا
۲-۵- تجهیزات مناسب پیشنهادی برای حفاظت علیه اضافه ولتاژهای گذرا
۲-۵-۱- برقگیر
۲-۵-۲- ترانسفورماتور ایزوله
۲-۵-۳- فیلترهای پائین گذر
۲-۵-۴- وسایل برق اضطراری با امپدانس کم
۲-۶- توصیه ها و راهکارهای اجرایی در مقابله با حالات گذرا
۲-۶-۱- توصیه های اجرایی مرتبط با شرکتهای برق
۲-۶-۲- توصیه هایی اجرایی مرتبط با مشترکین صنعتی و شرکتهای برق در طرف فشار ضعیف
۲-۶-۳- توصیه هایی در خصوص محل قرارگیری تجهیزات مشترکین و حفاظت آنها
۲-۶-۴- نکاتی در خصوص ایمنی تجهیزات با ولتاژ فشار ضعیف
فصل ۳- فلش و قطعی ولتاژ
۳-۱- مقدمه
۳-۲- علل ایجاد فلش ولتاژ
۳-۳- تخمین مشخصه های مختلف فلش ولتاژ
۳-۳-۱- تخمین اندازه فلش ولتاژ در طی راه اندازی موتور با ولتاژ کامل
۳-۳-۲- تخمین فلش ولتاژ در اثر اتصال کوتاه
۳-۴- رابطه بین فلش ولتاژ و عملکرد تجهیزات
۳-۴-۱- نحوه گزارش فلش های ولتاژ
۳-۴-۲- ارائه منحنی های هماهنگی مربوط به فلش ولتاژ
۳-۵- اصول اساسی حفاظت در مقابل فلش ولتاژ
۳-۵-۱- مسائل مربوط به مشترکین
۳-۵-۲- راهکارهای شرکت های برق جهت رفع خطای ایجادشده روی سیستم و کاهش تعداد فلش
فصل ۴- تغییرات بلندمدت ولتاژ، عدم تعادل ولتاژ و تغییرات فرکانس
۴-۱- تغییرات بلندمدت ولتاژ
۴-۱-۱- علل وقوع تغییرات بلندمدت ولتاژ
۴-۱-۲- اصول اساسی تنظیم ولتاژ
۴-۱-۳- تجهیزات تنظیم کننده ولتاژ
۴-۱-۴- حدود مجاز تغییرات بلند مدت ولتاژ
۴-۲- عدم تعادل ولتاژ
۴-۲-۱- علل ایجاد عدم تعادل ولتاژ
۴-۲-۲- اثرات مربوط به عدم تعادل ولتاژ
۴-۲-۳- راه حل های عملی جهت کاهش اثرات نامتعادلی بار
۴-۲-۴- حدود مجاز عدم تعادل ولتاژ و جریان
۴-۲-۵- روش اندازه گیری عدم تعادل ولتاژ و تعیین شاخص آن
۴-۳- تغییرات فرکانس
۴-۳-۱- صدمات وارده به توربوژنراتروها
۴-۳-۲- سیستمهای کنترل فکرانس
۴-۳-۳- اتخاذ تدابیر کنترلی
۴-۳-۴- تأثیر تغییرات فرکانس روی تجهیزات موجود در سیستمهای فشار ضعیف
۴-۳-۵- حدود مجاز فرکانس
فصل ۵- نوسان ولتاژ (فلیکر)
۵-۱- تشریح پدیده نوسان ولتاژ (فلیکر)
۵-۲- عوامل به وجود آورنده فلیکر ولتاژ
۵-۳- مشخصه های یک نوسان ولتاژ نمونه
۵-۴- مبانی فلیکرمتر IEC
۵-۵- ارزیابی شاخص کوتاه مدت شدت فلیکر
۵-۶- ارزیابی شاخص بلندمدت شدت فلیکر
۵-۷- حدود مجاز فلیکر در سطوح مختلف ولتاژ
۵-۷-۱- حدود مجاز فلیکر برای مشترک متصل به شینه های فشار ضعیف
۵-۷-۲- حدود مجاز فلیکر برای دستگاههای متصل به شینه فشار متوسط
۵-۸- حدود مجاز برای تغییرات سریع ولتاژ
۵-۹- نکاتی در خصوص اندازه گیری فلیکر
۵-۹-۱- راه اندازهای موتورها / وسایل با قابلیت تنظیم سرعت
۵-۹-۲- خازنهای موازی
۵-۹-۳- خازنهای سری
۵-۹-۴- جبران کننده های سنکرون
۵-۹-۵- تغییر در آرایش شبکه
۵-۹-۶- جبران کننده های توان راکتیو استاتیکی (SVC)
۵-۹-۷- راکتور انشعابی / راکتور قابل اشباع
۵-۹-۸- راکتور قابل اشباع چند فازه جبران شده هارمونیکی
فصل ۶- هارمونیکها
۶-۱- شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیکها
۶-۱-۱- کلیات
۶-۱-۲- اعوجاج هارمونیکی
۶-۱-۳- اعوجاج ولتاژ و جریان
۶-۱-۴- مقادیر موثر و اعوجاج هارمونیکی کل
۶-۱-۵- قدرت و ضریب قدرت
۶-۱-۶- هارمونیکهای مرتبه سه
۶-۲- منابع تولید هارمونیک
۶-۳- اثر اعوجاج هارمونیکی برروی عملکرد تجهیزات و سیستم قدرت
۶-۴- پاسخ سیستم قدرت به منابع هارمونیکی
۶-۴-۱- امپدانس سیستم
۶-۴-۲- امپدانس خازن
۶-۴-۳- تشدید موازی
۶-۴-۴- اثر مقاومت و بار مقاومتی
۶-۵- شناسایی محل منابع هارمونیکی
۶-۶- مبانی کنترل هارمونیکها
۶-۶-۱- کاهش جریانهای هارمونیکی ناشی از بارها
۶-۶-۲- فیلترگذاری
۶-۶-۳- اصلاح پاسخ فرکانسی سیستم
۶-۶-۴- تجهیزات موردنیاز فیلترکردن اعوجاج هارمونیکی
۶-۷- مقررات برخی کشورها در رابطه با پذیرش مشترکینی که تولید هارمونیک می نمایند.
۶-۷-۱- کشور آلمان
۶-۷-۲- کشور استرالیا
۶-۷-۳- کشور انگلستان
۶-۸- استاندارد مجاز هارمونیکها در شبکه برق ایران
۶-۸-۱- حدود مجاز اعوجاج جریان برای هر مشترک
۶-۹- هارمونیکهای میانی
فصل ۷- قابلیت اطمینان
۷-۱- مقدمه
۷-۲- انواع ساختار شبکه های توزیع
۷-۲-۱- سیستم شعاعی ساده
۷-۲-۲- شبکه تویع حلقوی باز با کلید اتوماتیک یا سکسیونر بین فیدرهای اولیه
۷-۲-۳- سیستم توزیع بدون انشعاب مستقیم
۷-۲-۴- شبکه توزیع با تغذیه فیدرهای اولیه در قبل از ترانسفورماتور
۷-۲-۵- شبکه توزیع با انتخاب تغذیه پس از ترانسفورماتور
۷-۲-۶- سیستم توزیع مشبک
۷-۲-۷- مقایسه بین انوع شبکه های توزیع از دید قابلیت اطمینان
۷-۳- انواع شبکه های توزیع از نظر ساختمان
۷-۳-۱- شبکه هوایی
۷-۳-۲- شبکه زمینی
۷-۴- قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع
۷-۴-۱- شاخصهای قابلیت اطمینان
فصل ۸- نکاتی در خصوص اندازه گیری کیفیت برق ، بازرسی و اطمینان از کیفیت آن
۸-۱- مقدمه
۸-۲- نیاز به مونیتورینگ در مسئله کیفیت برق
۸-۲-۱- شناسایی ابتدایی قبل از مونیتورینگ
۸-۲-۲- انجام مونیتورینگ
۸-۳- مشخصات تجهیزات مشترکین و تأثیر کیفیت نامناسب برق روی آنها
۸-۳-۱- نیاز به گروه بندی تجهیزات
۸-۳-۲- تأثیر روی عملکرد تجهیزات با توجه به نوع پدیده
۸-۴- تجهیزات مونیتورینگ کیفیت برق
۸-۵- چگونگی انتخاب ترانسدیوسرها
۸-۵-۱- سطوح سیگنال
۸-۵-۲- پاسخ فرکانسی
۸-۵-۳- موارد ضروری در نصب ترانسدیوسرها
۸-۵-۴- محل نصب ترانسدیوسرها
۸-۵-۵- توصیه های کلی مربوط به انتخاب ترانسدیوسر
۸-۶- تغذیه وسایل اندازه گیری
۸-۶-۱- منبع تغذیه و سازگاری آن
۸-۶-۲- تغذیه DC
۸-۷- روشهای کاربرد دستگاههای مونیتورینگ
۸-۷-۱- ایمنی
۸-۷-۲- کیفیت هادیها و اتصالات
۸-۷-۳- جایابی مونیتور
۸-۸- محل اندازه گیری و دریافت اطلاعات
۸-۸-۱- انتخاب محل
۸-۸-۲- چگونگی پیدانمودن منبع ایجادکننده کیفیت نامناسب برق (منبع اعوجاج
۸-۹- نحوه اتصال مونیتور کیفیت برق
۸-۱۰- آستانه های اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
۸-۱۰-۱- تنظیم آستانه دستگاه مونیتور
۸-۱۰-۲- روش آماده سازی دستگاه مونیتورینگ
۸-۱۰-۳- ملاحظاتی در خصوص حساسیت تجهیزات
۸-۱۱- طول دوره مونیتورینگ
۸-۱۱-۱- مونیتورینگ مقدماتی
۸-۱۱-۲- مونیتورینگ برای حل مشکلات
۸-۱۱-۳- مونیتورینگ برای مطالعه جامع کیفیت برق
۸-۱۲- تفسیر نتایج مونیتورینگ
۸-۱۲-۱- کلیات
۸-۱۲-۲- بررسی داده ها و اطلاعات خلاصه شده
۸-۱۲-۳- جداسازی اطلاعات مهم
۸-۱۲-۴- تفسیر حوادث کلیدی عامل کیفیت نامناسب برق
۸-۱۲-۵- تحقیق در خصوص تفسیر اطلاعات
فصل ۹- روش های معرفی شده IEEE برای مونیتورینگ کیفیت توان
۹-۱- هدف
۹-۲- دامنه کاربرد
۹-۳- مراجع الزامی
۹-۴- اصطلاحات و تعاریف
۹-۵- اثرات کیفیت توان
۹-۵-۱- سازگاری الکترومغناطیسی
۹-۵-۲- طبقه بندی عمومی پدیده ها
۹-۵-۳- طبقه بندی عمومی پدیده ها
۹-۵-۴- شرح جزئیات پدیده ها
۹-۵-۵- زودگذر- لحظه ای
۹-۵-۶- عدم تعادل ولتاژ
۹-۵-۷- پیچش شکل موج
۹-۵-۸- فلیکر ولتاژ- نوسانات ولتاژ
۹-۵-۹- تغییرات فرکانس توان
۹-۶- اهداف مونیتورینگ
۹-۶-۱- نیاز به مونیتورینگ در مسئله کیفیت برق
۹-۶-۲- شناسایی ابتدایی قبل از مونیتورینگ
۹-۶-۳- مشخصات تجهیزات مشترکین و تاثیر کیفیت نامناسب برق روی آن ها
۹-۶-۴- تأثیر روی دستگاه بوسیله نوع پدیده
۹-۶-۵- نوسانات ولتاژ ( فلیکر )
۹-۶-۶- تغییرات فرکانس
۹-۷- تجهیزات مونیتورینگ کیفیت برق
۹-۸- چگونگی انتخاب مبدل ها
۹-۸-۱- موارد ضروری در نصب مبدل ها
۹-۸-۲- محل نصب مبدل
۹-۸-۳- توصیه های کلی مربوط به انتخاب مبدل
۹-۹- دستگاههای اندازه گیری
۹-۹-۱- مقدمه
۹-۹-۲- اندازه گیری ولتاژ AC
۹-۹-۳- اندازه گیری جریان AC
۹-۱۰- ملاحظات ولتاژ و جریان
۹-۱۰-۱- قرائت موثر خالص
۹-۱۰-۲- ترانسفورماتور جریان
۹-۱۱- دستگاه های مونیتورینگ
۹-۱۱-۱- اسیلوسکوپ
۹-۱۱-۲- نمایشگر اعوجاج
۹-۱۲- توان دستگاه
۹-۱۲-۱- تغذیه توان و تواناییهای مونیتورینگ
۹-۱۲-۲- توان DC
۹-۱۳- تغذیه وسایل اندازه گیری
۹-۱۳-۱- منبع تغذیه و سازگاری آن
۹-۱۳-۲- تغذیه DC
۹-۱۴- ملاحظات کاربردی دستگاههای مونیتورینگ
۹-۱۴-۱- ایمنی
۹-۱۴-۲- کیفیت هادی ها و اتصالات
۹-۱۴-۳- جایابی مونیتور
۹-۱۵- محل مونیتورینگ
۹-۱۵-۱- هدف
۹-۱۵-۲- دانش مدارهای الکتریکی
۹-۱۵-۳- چگونگی پیدا نمودن منبع ایجاد کننده کیفیت نامناسب برق ( منبع اعوجاج )
۹-۱۶- نحوه اتصال مونیتورکیفیت برق
۹-۱۷- آستانه های اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
۹-۱۷-۱- تنظیم آستانه دستگاه مونیتور
۹-۱۷-۲- روش آماده سازی دستگاه مونیتوینگ
۹-۱۷-۳- ملاحظاتی درخصوص حساسیت تجهیزات
۹-۱۷-۴- طول دوره مونیتورینگ
۹-۱۷-۵- مونیتورینگ مقدماتی
۹-۱۷-۶- مونیتورینگ برای حل مشکلات
۹-۱۷-۷- مونیتورینگ برای مطالعه جامع کیفیت برق
۹-۱۸- تفسیر نتایج مونیتورینگ
۹-۱۸-۱- بررسی داده ها و اطلاعات خلاصه شده
۹-۱۸-۲- تهیه اطلاعات خلاصه شده
۹-۱۸-۳- بازبینی اطلاعات خلاصه شده
۹-۱۹- جداسازی اطلاعات مهم
۹-۱۹-۱- تعیین وقایع کیدی از روی چندین اعوجاج
۹-۲۰- بازبینی واقعیت حوادث
۹-۲۰-۱- تفسیر حوادث کلیدی عامل کیفیت نامناسب برق
۹-۲۰-۲- تحلیل شکل موج ماندگار
۹-۲۰-۳- شکل موج های اعوجاجی
۹-۲۰-۴- فلش / برآمدگی
۹-۲۰-۵- اعوجاج های بار فرکانس بالا
۹-۲۰-۶- هارمونیک ها
۹-۲۰-۷- تحلیل شناسه ها
۹-۲۰-۸- نا پیوستگی ها
۹-۲۱- تحقیق در خصوص تفسیر اطلاعات
۹-۲۱-۱- مونیتورینگ مجدد برای تحقیق
۹-۲۱-۲- مونیتورینگ مجدد برای تعیین عکس العمل سیستم
فصل ۱۰- کد تست های اصلی برای اندازه گیری الکتریکی در مدارات قدرت پدیده های گذرا
۱۰-۱- هدف
۱۰-۲- دامنه کاربرد
۱۰-۳- انواع دستگاه‌های اندازه گیری الکتریکی
۱۰-۳-۱- ویژگیهای دستگاه
۱۰-۳-۲- رنج و دقت
۱۰-۳-۳- محدودیت خطا
۱۰-۳-۴- انتخاب دستگاه‌ها
۱۰-۳-۵- انتقال دستگاه‌ها
۱۰-۳-۶- نصب
۱۰-۳-۷- موقعیت در مدار
۱۰-۳-۸- احتیاط در برداشت قرائتها
۱۰-۴- اندازه گیری ولتاژ
۱۰-۴-۱- ولت مترهای جریان dc
۱۰-۴-۲- ولت مترهای جریان متناوب
۱۰-۴-۳- ولت مترهای الکترودینامیکی
۱۰-۴-۴- ولت متر با پره آهن نرم
۱۰-۴-۵- خفه کن ولت متر AC
۱۰-۴-۶- ولت مترهای فرکانسی جبران شده
۱۰-۴-۷- ولت مترهای ترموکوپلی
۱۰-۴-۸- ولت مترهای یکسوساز
۱۰-۴-۹- ولت مترهای لوله ـ خلاء
۱۰-۴-۱۰- اندازه گیری ولتاژ‌های بالا (H.V)
۱۰-۵- اندازه جریان
۱۰-۵-۱- تعاریف
۱۰-۵-۲- آمپرمترهای جریان مستقیم
۱۰-۵-۳- آمپرمترهای قابل حمل
۱۰-۵-۴- آمپرمترهای شفت
۱۰-۵-۵- اندازه گیری جریانهای بزرگ مستقیم
۱۰-۵-۶- مبدل‌ برای اندازه گیری جریانهای مستقیم بزرگ
۱۰-۵-۷- آمپرمترهای جریان متناوب
۱۰-۵-۸- اندازه گیری جریانهای متناوب بزرگ
۱۰-۵-۹- کالیبراسیون آمپرمترها
۱۰-۶- مبدلهای اندازه گیری
۱۰-۶-۱- عملکرد مبدلهای اندازه گیری
۱۰-۶-۲- ترکیبات مشخص
۱۰-۶-۳- انواع تراسنهای جریان
۱۰-۶-۴- ترانسفورمر پتانسیل
۱۰-۶-۵- پلاریته
۱۰-۶-۶- ارزیابی کردن
۱۰-۶-۷- مزایا و معایب استفاده از دستگاه‌های مبدل
۱۰-۶-۸- رنج و دقت
۱۰-۶-۹- زمین کردن دستگاه‌های مبدل
۱۰-۶-۱۰- دقت
۱۰-۶-۱۱- کالیبراسیون
۱۰-۶-۱۲- کتاب شناسی سر فصل دستگاه‌های مبدل
۱۰-۷- اندازه گیری توان
۱۰-۷-۱- توان جریان متناوب
۱۰-۷-۲- وات مترها
۱۰-۷-۳- مترهای الکترودینامیکی
۱۰-۷-۴- ولت مترهای چند فاز
۱۰-۷-۵- وات مترهای القایی
۱۰-۷-۶- وات مترهای استاندارد آزمایشگاهی
۱۰-۷-۷- روش عملی
۱۰-۷-۸- اندازه گیری توان در مدار تکفاز
۱۰-۷-۹- مدار چهار سیمه دوفاز (بدون اتصال داخلی)
۱۰-۷-۱۰- مدار دوفاز چهار سیمه متصل شده بصورت داخلی
۱۰-۷-۱۱- مدار سه فاز چهار سیمه
۱۰-۷-۱۲- نوترال کمکی
۱۰-۷-۱۳- استفاده از وات مترهای چند فاز
۱۰-۷-۱۴- اندازه گیری توانهای بزرگ
۱۰-۷-۱۵- احتیاط در برداشت قرائتها
۱۰-۷-۱۶- خطاهای حرارتی
۱۰-۷-۱۷- خطاهای اندوکتانسی
۱۰-۷-۱۸- خطای پراکندگی میدان مغناطیسی
۱۰-۷-۱۹- خطاهای میدان الکترواستاتیکی
۱۰-۷-۲۰- خطا بواسطه تلفات دستگاه‌ها
۱۰-۷-۲۱- خطاهای زاویه فاز
۱۰-۷-۲۲- کالیبراسیون وات مترها
۱۰-۸- اندازه گیری انرژی
۱۰-۸-۱- وات ساعت متر نوع جریان ثابت
۱۰-۸-۲- نوع کموتاتورمتر
۱۰-۸-۳- جبران اصطکاک در نوع کموتاتورمتر
۱۰-۸-۴- جبران اثر حرارت در نوع کموتاتورمتر
۱۰-۸-۵- دور سنج موتور جیوه‌ای
۱۰-۸-۶- وات ساعت متذ های جریان متناوب
۱۰-۸-۷- بوبین جبرانساز برای دستگاه اندازه گیری نوع القایی
۱۰-۸-۸- جبرانساز اصطکاک
۱۰-۸-۹- دستگاه اندازه گیری برای مدارات چند فاز
۱۰-۸-۱۰- عملکرد کار سنج و استاندارد سنج
۱۰-۹- اندازه گیری فرکانس
۱۰-۹-۱- فرکانس متر تیغه نوسان کننده
۱۰-۹-۲- فرکانس متر پرده متحرک
۱۰-۹-۳- فرکانس متر بوبین متحرک
۱۰-۹-۴- اندازه گیری فرکانس بالا
۱۰-۹-۵- مزایای نسبی
۱۰-۹-۶- کالبیراسیون
۱۰-۱۰- اندازه گیری ضریب توان
۱۰-۱۰-۱- تعیین ضریب توان
۱۰-۱۰-۲- ضریب توان سنج
۱۰-۱۰-۳- ولت آمپر متر راکتیو یا وار متر
۱۰-۱۰-۴- ضریب توان برای مدارات تکفاز
۱۰-۱۰-۵- ضریب توان برای مدارات چند فاز
۱۰-۱۰-۶- ضریب توانم قسمتهای یکسو شده
۱۰-۱۰-۷- احتیاط در گرفتن و خواندن مقادیر
منابع

دانلود فایل

 دریافت پشتیبانی برای این فایل

اندازه گيري كيفيت برق, بررسی کیفیت توان, پایان نامه کیفیت برق, پروژه بررسی کیفیت برق, پروژه کیفیت برق در شبکه توزیع, دانلود پایان نامه بررسی کیفیت برق, دانلود پایان نامه بررسی کیفیت برق و توان در سیستم قدرت و شبکه توزیع, دانلود پروژه کیفیت توان, روش ,,,

دیدگاهتان را بنویسید