دانلود فایل آموزش علوم دوره ابتدایی با بهره گیری از راهبردهای گاوشگری، بدیعه پردازی، شش مرحله ای، الگوی پیش ساز

راهبرد تدریس, آموزش علوم, فراگیران

مشاهده محصول

آموزش علوم دوره ابتدایی با بهره گیری از راهبردهای گاوشگری، بدیعه پردازی، شش مرحله ای، الگوی پیش ساز

آموزش-علوم-دوره-ابتدایی-با-بهره-گیری-از-راهبردهای-گاوشگری-بدیعه-پردازی-شش-مرحله-ای-الگوی-پیش-سازپژوهش حاضر با هدف راهبردهای تدریس موثر در آموزش علوم ابتدایی انجام یافت. راهبردهایی که در این پژوهش بررسی می شوند شامل کاوشگری، بدیعه پردازی، شش مرحله ای و الگوی تدریس5e می باشد . این پژوهش نشان داد که در تدریس علوم ابتدایی نباید فقط به کتاب بسنده کرد چرا که بخش قابل توجه آن به کار های آزمایشگاهی، تجربی و عملی است. به همین منظور برای تدریس موثر در درس علوم ابتدایی بایستی دانش آموزان را فعال کرد چراکه هرقدر فراگیران در جریان یادگیری فعال باشند عملکرد آنان بهترخواهد بود. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که باید معلمان از روش ها و یا تلفیقی از روش های نوین تدریس علوم، ابزارهای کمک آموزشی وغیره، برای تدریس موثر علوم ابتدایی بهره ببرند و نباید در جریان تدریس علوم ابتدایی متکلم الوحده شد و بجای تدریس سنتی ومتکلم الوحده باید از تدریس چهره به چهره و روشهای نوین تدریس استفاده کرد.

دانلود فایل

 دریافت پشتیبانی برای این فایل

راهبرد تدریس, آموزش علوم, فراگیران

دیدگاهتان را بنویسید