دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی

شماره : 44763 دسته بندی محصول : ریاضی نام فایل : طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی

توضیحات فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی

طرح-درس-و-روش-تدریس-ریاضی-سوم-فصل1-ماشین-های-ورودی-خروجی

توضیحات:
طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی، در قالب فایل word.
در ﻛﻼس درس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻛﺎرت‌های ﻋﺪد ﺧﻮد ﻳﻚ ﻋﺪد دو رﻗﻤﻲ ﺑﺴﺎزﻧﺪ. ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻒ از ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ در وﺳﻂ ﻛﻼس ﻗﺮار دارد ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي آن ﻫﺎ ﻋﺪد ٨ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. آن ﻫﺎ ﺳﺮﺟﺎي ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﻛﺎرت‌های ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﻧﺪ و دوﺑﺎره از اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي در ﻛﻼس ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻋﺪد ٥ از آن ﻫﺎ ﻛﻢ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ درك ﻛﻠﻲ از ﻣﺎﺷﻴﻦ ورود و ﺧﺮوج ﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 4 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:
✅ بتوانند یک عدد یا مقدار ثابت را به یک سری عدد اضافه کنند.
✅ بتوانند یک عدد یا مقدار ثابت را از یک سری عدد کم کنند.
✅ مکعب را تعریف کنند و تعداد وجه‌های آن را بگویند.
✅ چند نوع مکعب در محیط پیرامون خود نام ببرند.
✅ مکعب مستطیل را تعریف کنند.

دانلود فایل

 

دانلود فایل

فایل طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی برای دانلود

برای دریافت طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی باید روی دکمه دریافت فایل کلیک کنید تا به وبسایت فروشنده محصول برید.

 دریـافت فایـل

جهت ادامه مطلب + دانلود دکمه بالا را لمس کنید

دریافت پشتیباتی

پشتیبانی طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی 

هر فایل توسط فروشنده آن پشتیبانی میشه کافیه روی دکمه زیر کلیک کنید و از منوی بالا گزینه پشتیبانی رو انتخاب کنید و درخواست خودتون رو ارسال کنید.
توجه داشته باشید که وبسایت ما همکاری در فروش می باشد و باید درخواست خودتون رو از سایت فروشنده مطرح کنید.

دریافت پشتیبانی برای این فایل

 

کلمات کلیدی فایل

کلمات کلیدی : طرح درس ریاضی سوم,درسنامه ماشین های ورودی خروجی,روش تدریس ماشین های ورودی خروجی,پاورپوینت ماشین های ورودی خروجی

دانلود طرح درس ریاضی سوم,درسنامه ماشین های ورودی خروجی,روش تدریس ماشین های ورودی خروجی,پاورپوینت ماشین های ورودی خروجی بصورت رایگان و آماده ، با یک کلیک فایل 44763 رو از دسته بندی ریاضی دریافت کن و در زمانت صرفه جویی کن

دریافت طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی با لینک مستقیم از سرور ایران با پشتیبانی 

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی و طرح درس ریاضی سوم,درسنامه ماشین های ورودی خروجی,روش تدریس ماشین های ورودی خروجی,پاورپوینت ماشین های ورودی خروجی و ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید